Mesek Metal

İkincil Alüminyum Üretimi

İkincil Alüminyum Üretimi Hakkında

İkincil alüminyum üretiminde hurda kalitesi ve bulunabilirliği en önemli konulardan biridir.
İkincil alüminyum üretim sürecinin aşamaları 2 genel kategoride incelenebilir
1-Hurda toplama ve ayırma prosesi
2-Ergitme/Alaşımlandırma prosesi

Toplama ve ayırma prosesi ayıklama, sınıflandırma ve temizleme; Ergitme ve alaşımlandırma süreci ise temizleme, eritme, alaşımlandırma ve döküm gibi süreçlerden oluşur.
Firmamızda bu iki prosesde yürütülmektedir. Hurdayı eritmek için ergitme ocağı ve alaşımlandırma işlemi için ise bekletme ocakları kullanılır.
Ayrıca firmamız cüruf ve tuz keki atıklarının farklı sektörlerde yeniden değerlendirilmesine olanak verecek teknolojiye sahiptir.