Mesek Metal

Hammadde

Hammadde Hakkında

Alüminyum yenilenebilir bir malzemedir ve kullanım ömrünü tamamlasa dahi uygun koşullarda yeniden işlenerek ikincil alüminyum olarak kaybettiği özellikleri yeniden kazanır.
İkincil alüminyum hammaddeler toplanır, radyasyon kontrolünden geçirilir, gruplandırılır, ayrılır ve çeşitli hazırlama işlemlerinden sonra ergitilirler.
Fabrikamızda yurtiçi ve uluslar arası piyasalardan gelen çeşitli türdeki hurdaların geri kazanımı sağlanmaktadır.

İkincil alüminyum hammaddeler aşağıdaki şekillerde sınıflandırılabilir:

 • Eski Hurda (Kullanılmış alüminyum malzemeler)
 • Yeni Hurda (Alüminyum üretimi esnasında çeşitli prosesler sonucu çıkan atıklar)
 • Cüruf (Ergitme, rafinasyon ve döküm işlemleri sonucu oluşan karışımlar)

 • MESEK METAL, aşağıdaki hurda türlerini hammadde olarak üretiminde kullanmaktadır:

 • Alüminyum Cüruf
 • Alüminyum Talaş
 • Matbaa Hurdası
 • Alüminyum Profil
 • Yeni alüminyum döküm hurdaları (Üretim Fireleri ve artıkları)
 • Alüminyum Radyatörler
 • Alüminyum Motor Blokları
 • ISRI Hurda Kodlarını indirmek için tıklayınız.