Mesek Metal

Çevre ve Geri Dönüşüm

Çevre ve Geri Dönüşüm Hakkında

Enerji kaynaklarının sonsuz olmadığı, dikkatli kullanılmadığı sürece doğal kaynakların bir gün tükeneceği açıktır. Alüminyum atıklar çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeniden değerlendirilebilme imkanına sahiptirler. Alüminyum metalinin kullanım alanının yaygınlaşması, ikincil alüminyum üretimin önemini ve toplam üretim içindeki payını günden güne arttırmıştır.
Diğer yandan, geri dönüşümün amaçlarından biri de bertaraf edilecek katı atık miktarlarının azaltılması nedeni ile çevre kirliliğini büyük ölçüde önlemektir. Mesek Metal olarak, çevresel düzenlemelere uygun çalışma, sürdürülebilir kalkınma ve atık geri dönüşümü konusunda farkındalık ve sıfır atık prensibi ile üretim yapıyor, mevzuattaki boşlukları doldurmak için de aktif olarak çalışıyoruz.Faaliyet Belgemizi görmek için tıklayınız.